COVID-19 #COVIDเราติดยัง

โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เกิดจาก ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019

นับเป็นสายพันธุ์ที่ 7 ของไวรัสโคโรนาที่ติดต่อในมนุษย์ ซึ่งทำให้มีอาการปอดอักเสบรุนแรงได้ ไวรัสชนิดนี้แพร่ระบาดจากคนสู่คนผ่านทางละอองน้ำลายจากการไอจาม โดยกระจายได้ไกลประมาณ 2 เมตร รับเชื้อได้ทั้งจากการสูดดม เข้าปาก หรือสัมผัสละอองน้ำลาย

ผู้ป่วย โควิด-19 จะพบอาการดังนี้

  • มีไข้สูงมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ต่อเนื่อง 4 วันหรือมากกว่า

  • ไอ อาจเจ็บคอ หรือมีเสมหะปนเลือด

  • ปวดเมื่อยตัว อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร

  • มีอาการเหนื่อยหอบ หายใจเร็ว จากภาวะปอดอักเสบ ในรายที่ป่วยรุนแรง

ผู้ป่วย ไข้หวัดธรรมดา

จะมีไข้ต่ำ น้ำมูกไหล ไอ จาม คัดจมูก แต่เป็นไม่มาก อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตัวเล็กน้อย หายใจไม่สะดวกเพราะน้ำมูกอุดตัน และจะดีขึ้นใน 3-4 วัน โดยรักษาตามอาการ เช่นรับประทานยาลดไข้ ยาแก้ไอ ยาลดน้ำมูก

ผู้ป่วย ไข้หวัดใหญ่

มีไข้สูง ตัวร้อน หนาวสั่น ไอ เจ็บคอ คัดจมูก น้ำมูกไหล ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามร่างกาย อาจมีท้องเสียหรืออาเจียนร่วมด้วย รักษาด้วยยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ และตามอาการ

สำหรับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 (ยังไม่ได้รับการตรวจยืนยัน) ที่มีประวัติ

  • เดินทางมาจากพื้นที่มีการระบาดต่อเนื่อง

  • ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้เดินทางมาจากพื้นที่มีการระบาดต่อเนื่อง

  • สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย/ผู้ป่วยยืนยัน

  • เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน

  • มีไข้ 37.5 ขึ้นไป ร่วมกับอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ

หากอาการไม่มาก ภูมิคุ้มกันดี อายุน้อย อาจไม่ได้ติดเชื้อหรือสามารถหายได้เอง แนะนำกักตัว 14 วัน เพื่อป้องกันแพร่เชื้อไปสู่คนอื่น ควรสังเกตอาการตัวเองอย่างต่อเนื่อง หากเริ่มมีอาการรุนแรงขึ้น ไอ เหนื่อย แน่นหน้าอก หายใจลำบาก ควรไปพบแพทย์ โดยอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัย พร้อมแจ้งประวัติให้แพทย์ทราบตามความจริง

ในส่วนของท่านที่ไม่มีอาการป่วย ร่างกายแข็งแรง ก็ไม่ควรพาตัวเองไปยังสถานที่เสี่ยง พื้นที่แออัดต่างๆ นะคะ