top of page

เสริมจมูก closed กับ open ต่างกันอย่างไร?


ปัจจุบันการเสริมจมูก แบ่งตามลักษณะการเปิดแผล มี 2 แบบใหญ่ๆ คือ Closed technique และ Open technique โดยทั้งสองแบบมีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันค่ะ


Closed technique


เทคนิคการเสริมจมูกในลักษณะเปิดแผลด้านในรูจมูก โดยอาจเปิดข้างเดียว หรือสองข้างเลยก็ได้ ซึ่งวิธีนี้สามารถทำร่วมกับการแก้ไขโครงสร้างได้ค่ะ ข้อดีของเทคนิคนี้คือจะซ่อนแผลไว้ในรูจมูก ทำให้ไม่เห็นแผลด้านนอก แผลหายไว และพักฟื้นน้อยOpen technique


เทคนิคนี้จะเปิดแผลด้านนอกจมูก และเลยเข้าไปในรูจมูกทั้งสองข้างด้วย ซึ่งจะทำให้เห็นแผลด้านนอก เหมาะสำหรับการแก้ไขโครงสร้างที่ผิดปกติซับซ้อนมาก เช่น จมูกเสียรูปทรงจากการประสบอุบัติเหตุ หรือเคสที่มีโครงสร้างผิดปกติเดิม (คนไข้ปากแหว่งเพดานโหว่) การผ่าตัดนี้จะใช้เวลาผ่าตัดนาน มีโอกาสติดเชื้อมากกว่า บวมนาน และพักฟื้นนานกว่าค่ะ


แบบไหนเหมาะกับเรา


Closed technique เหมาะกับทรงจมูกทุกแบบ ไม่ว่าจะเนื้อมากหรือน้อย โดยสามารถปรับปลายจมูกให้เรียวสวยขึ้นได้ด้วยเทคนิค Nose Reconstruction แบบฉบับของ showtime clinic ซึ่งจะทำให้แผลหายไว และพักฟื้นไม่นาน


Open technique เหมาะสำหรับการแก้ไขโครงสร้างที่ผิดปกติซับซ้อนมากค่ะ

bottom of page