top of page
Topic Banner

ผ่าตัดเปิดหัวตา

หัวตาแบ่งเป็นกี่แบบ?

      สำหรับชาวคอเคเซียนหรือชาวยุโรป ส่วนใหญ่จะมีหัวตาแบบเปิด คือไม่มีผิวหนังมาคลุมบริเวณหัวตาเลย แต่ในทางกลับกัน ชาวเอเชียนมักจะมีหัวตาแบบปิด คือ จะมีผิวหนังมาคลุมหัวตาบางส่วนหรือทั้งหมด เรียกว่า Epicanthic fold ซึ่งสามารถออกเป็น 4 แบบ ได้แก่...

          1. Epicanthus tarsalis มีผิวหนังมาคลุมหัวตาบางส่วน โดยไม่เกินส่วนของชั้นตาบน

          2. Epicanthus superciliaris  มีผิวหนังมาคลุมหัวตา จนแทบไม่เห็นหรือไม่เห็นหัวตาเลย โดยผิวหนังส่วนนี้จะมีการรั้งเลยชั้นตาขึ้นไป หรืออาจพบในตาชั้นเดียว

          3. Epicanthus palpebralis มีผิวหนังมาคลุมหัวตา ตั้งแต่ชั้นตาบนมารั้งถึงเปลือกตาด้านล่าง 

          4. Epicathus inversus มีผิวหนังมาคลุมหัวตา ตั้งแต่หัวตาลงมาที่เปลือกตาด้านล่างเท่านั้น

ดาสองชั้น-102-10.jpg

การผ่าตัดเปิดหัวตา

หัวตาปิดหรือการมีหนังตามาปิดบริเวณหัวตา   (Epicanthal Fold)  พบในชาวเอเชียมากถึง 70%  ส่งผลให้ดวงตามีขนาดเล็ก ไม่เรียว ไม่สวยงาม ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการศัลยกรรมเปิดหัวตา  (Epicanthoplasty)  ซึ่งจะช่วยตกแต่งเนื้อบริเวณหัวตา  ขยายบริเวณหัวตาให้กว้างขึ้น  เห็นชั้นตาบริเวณหัวตามากขึ้น  เพิ่มพื้นที่ดวงตาดูเรียวยาว ใบหน้าดูโดดเด่น เปลี่ยนลุคให้สวยหวาน และมีเสน่ห์มากขึ้น โดยเปิดหัวตาอย่างเดียวหรือทำควบคู่กับการทำตาสองชั้นก็ได้ 

ขั้นตอนการผ่าตัดเปิดหัวตา

1. แพทย์ทำการตรวจประเมินผิวหนังบริเวณหัวตา และตรวจลักษณะทางกายภาพอื่นๆของเปลือกตา

2. แพทย์ทำการออกแบบเลือกวิธีการตัดแต่งผิวหนังหัวตา ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

3. แพทย์จะฉีดยาชาบริเวณหัวตาด้วยเข็มที่เล็กมาก จะรู้สึกเหมือนมดกัดเท่านั้น หลังจากนั้นจะรอให้ยาชาออกฤทธิ์เต็มที่ จึงเริ่มทำการผ่าตัด

4. ระหว่างผ่าตัด คนไข้จะไม่รู้สึกเจ็บเลย แพทย์จะค่อยๆตัดแต่งผิวหนังบริเวณหัวตา ทั้งนี้อาจทำก่อนหรือหลังการทำตาสองชั้น

5. ในขั้นตอนสุดท้าย เป็นการเย็บปิดแผลด้วยไหมที่เส้นเล็กมาก เพื่อให้เห็นรอยแผลน้อยที่สุด

time

ระยะเวลาผ่าตัด

1 - 1 ชม. 30 นาที

bed

ระยะเวลาพักที่คลินิก

กลับบ้านได้เลย

injection

วิธีระงับความเจ็บ

ยาชาแบบทา ยาทำให้ง่วง

และยาชาแบบฉีด

sticth

ไหมที่ใช้

ตัดไหม 7 วัน

period

ระยะเวลาพักฟื้น

บวม 2 วัน หลังตัดไหม 7 วันล้างหน้าได้

ราคาผ่าตัดเปิดหัวตา

10,000 บาท

เหมาะสำหรับ

  • ท่านที่หัวตาปิด

  • ท่านที่ตาดูเล็ก เนื่องจากหัวตาปิด

  • ท่านที่มีความกว้างระหว่างตาสองข้างเยอะ

  • ท่านที่ตาดำใกล้หัวตามาก (ภาวะตาเขเทียม) 

  • ท่านที่ตาดุ ต้องการให้หน้าหวาน ดูสดใสขึ้น

  • ท่านที่หัวตาสองข้างไม่เท่ากัน

bottom of page