หมอเชาว์

 

 

นายแพทย์เชาวณิชย์ โพธาธนายง
หมอเชาว์


จบการศึกษาจาก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษาต่อเนื่องและอมรมเพิ่มเติม

August 2014            Chelation therapy รุ่นที่ 12

September 2014      Anti Aging Revolution for the ASEAN

                                    Platelet Rich Plasma LYSATE workshop

October 2015           Member of A2S Thailand

November 2016       3rd Singapore Advanced Rhinoplasty fresh frozen cadaveric dissection course

February 2017         2017 KCCS Advanced Rhinoplasty workshop

March 2017 the       18th ASEAN congress of plastic surgery

September 2017      2017 KCCS Revision Rhinoplasty workshop

February 2019         34th International Conference of KSKCS & KCCS

March 2019             Hands-on training Rhinoplasty at Shimmian Clinic, Seoul

September 2019     1st Rome Preservation Rhinoplasty