เสริมคางขูดฟิลเลอร์/สารเหลว

          การฉีดสารเติมเต็มเป็นหัตถการที่ทำได้ง่าย ไม่เจ็บมาก บางครั้งไม่ช้ำไม่บวม ไม่ต้องพักฟื้น ทั้งยังเห็นผลเร็วอีกด้วย จึงไม่แปลกที่มีผู้ฉีดสารเติมเต็มจำนวนมากในแต่ละปี ทั้งนี้สารเติมเต็มชนิดที่ปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายก็มีระยะเวลาจำกัด ต้องเติมบ่อย ส่วนสารเติมเต็มที่ไม่ปลอดภัยก็มีอันตราย ทั้งทำให้เกิดการอักเสบติดเชื้อ หรือทำให้คางผิดรูปไป

ขูดฟิลเลอร์แท้ก่อนเสริมคาง

          การขูดฟิลเลอร์แท้ (Hyaluronic acid) ก่อนเสริมคางทำได้ไม่ยาก หากฟิลเลอร์สบายหมดแล้วจะเป็นเพียงการขูดผังผืดที่เกิดมาแทนที่ที่ฟิลเลอร์เคยอยู่เท่านั้น จึงมีความแตกต่างกับท่านที่เสริมคางครั้งแรกเพียงแต่จะเกิดการระบมจากการขูดได้มากกว่า หรือเข้าทรงช้ากว่าเท่านั้น

ขูดสารเหลวก่อนเสริมคาง

          ฟิลเลอร์เกรดรอง ซิลิโคนเหลว สารไบโอ หรือพาราฟิน เมื่อฉีดเข้าไปแล้วจะแทรกซึมหรือทำลายเนื้อเยื่อของร่างกาย จึงมักพบว่าในผู้ที่ฉีดสารเหล่านี้ จะมีลักษณะคางที่บวมแดง มีรอยบุ๋ม เป็นผิวส้ม เป็นก้อนๆทั้งที่คลำได้และมองเห็นด้วยตา หรือผิดรูป นอกจากนั้นสารเหล่านี้ ยังไหลไปถึงใต้เหนียงหรือขอบกรามในบางท่านอื่นด้วย

          ขั้นต้นก่อนจะทำการผ่าตัดจึงจะต้องเข้ามาพบแพทย์ก่อน เพื่อประเมินว่าสารเหล่านี้ได้ทำลายเนื้อเยื่อ หรือกล้ามเนื้อในส่วนไหนบ้าง และการแก้ไขสามารถขูดได้มากแค่ไหน แก้ไขการผิดรูปได้มากน้อยเท่าไหร่ รวมทั้งการขูดสารเหลวยังต้องระวังการติดเชื้อมากกว่าอีกด้วย ซึ่งในท่านที่ฉีดปริมาณไม่มาก ฉีดครั้งเดียว ฉีดฟิลเลอร์เกรดรอง ฉีดมาไม่นาน มักจำให้ผลลัพธ์ที่ได้กว่า

          ในการผ่าตัด อาจมีแผลที่ใหญ่กว่าปกติเล็กน้อย ใช้เวลาผ่าตัดค่อนข้างนานตามความยากง่าย อาจมีเลือดออกได้เยอะและช้ำได้นานกว่าเคสปกติ การเข้าที่ของคางจะช้ากว่ามาก