หมอแนน

 

 

 

แพทย์หญิงพิณประภัสร์ พาปาน
หมอแนน

 

จบการศึกษาจาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การศึกษาต่อเนื่องและอมรมเพิ่มเติม

November 2016      3rd Singapore Advanced Rhinoplasty fresh frozen cadaveric dissection course


January 2017          International membership of KCCS (Korean college of cosmetic surgery)

                                  2017 KCCS Advanced and Revision Blepharoplasty workshop

April 2017                2017 Asian Blepharoplasty Live workshop

July 2017                2017 KCCS Facial Volumatic Augmentation workshop

November 2017     3rd Singapore facial rejuvenation surgery fresh frozen cadaveric dissection course

April 2018               A2S Aesthetic rhinoplasty, The Art and The Science

October 2018         2018 KCCS Blepharoplasty special expert course

June 2019               2019 KCCS Basic and Intermediate Blepharoplasty workshop

August 2019           BJC H.E.L.F. 2019 in Bangkok