ตาสองชั้น

      ดวงตาเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยขับความสวยงามให้กับใบหน้า ดวงตาที่สดใสรับกับชั้นตาที่พอเหมาะพอดี ช่วยให้ดูอ่อนเยาว์และสวยขึ้น ตาสองชั้นจึงเป็นการศัลยกรรมความงามที่ติด 1 ใน 5 ที่คนนิยมมากที่สุดตลอดกาล

      การทำตาสองชั้นมีหลากหลายเทคนิก ตามปัญหาของคนไข้แต่ละคนโดยแบ่งเป็น

          1. ตาสองชั้นแบบเย็บจุด

          2. ตาสองชั้นแบบกรีดสั้น

          3. ตาสองชั้นแบบกรีดยาว

          4. ตาสองชั้นแบบกรีดยาว ร่วมกับตัดหนังตา

          5. ตาสองชั้นแบบกรีดยาว ร่วมกับการแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

       โดยคุณหมอจะทำการจิเคราะห์ปัญหาของคนไข้แต่ละคน และเลือกเทคนิกที่เหมาะสมกับคนไข้ที่สุด